Möt vårt team


Matilda Öhman

VD

Johan E. Bengtsson

Teknikchef

Ingemar Öhman

Ekonomi

Fredrik Jodstam

Affärsstrateg

Om oss

Parking Time Sweden är ett teknik-startup som syftar till att revolutionera parkeringsupplevelsen för samtliga parter - parkören, parkeringsvakten, kommunen och (eller) fastighetsägaren.
Vi erbjuder idag en digital parkeringsskiva i app för att komplettera dagens utbud av parkeringsappar som mestadels fokuserar på avgift och tillstånd. Vi utvecklar appen löpande efter kundernas behov, där ett huvudfokus är användarvänlighet och smidighet. För att nå vår långsiktiga vision, att revolutionera parkeringsupplevelsen,  arbetar vi i etapper. Första etappen handlar om att erbjuda en första version för att lyssna på marknadens respons och på så sätt förstå användarnas faktiska behov. När vi förstår våra användares behov kan vi gå in på andra etappen som handlar mer om Smart Parking.


Parking Time Sweden grundades år 2021 i Luleå. Idag arbetar vi över hela Sverige med ambitionen om att expandera globalt inom kommande åren.


“Av allting du behöver tänka på under dagen ska parkering vara en sån sak du behöver fundera minst på. Parkering ska vara så pass smidigt att du knappt behöver tänka på det, det ska bara fungera. Vi kallar detta för Smart Parking." - Matilda, VD och grundare.